Vi använder Intercom:s supportmodul. Ni kan chatta och skicka e-post till vår supportavdelning utan kostnad. Vi svarar normalt sett inom en timma. 

Vi erbjuder även support och utbildning via fysiskt möte/videosamtal med timarvode enl. prislistan.