CASAI är byggt för att reglera ekonomin i kontrakt inom framförallt anläggningsbranschen men inte begränsat till. CASAI används även för att reglera större byggprojekt.  Kontraktsreglering helt enkelt.