Om din organisation har höga säkerhetskrav när det kommer till molnbaseradesystem kan vi vara behjälpliga i den riskanalys som krävs. Om riskanalysen kommer fram till att delar av datan inte kan ligga i molnet kan vi komma runt det t.ex. genom att använda länkar mot projectwise för beräkningsunderlag. Då kommer datan inte att lämna er servermiljö.

Ett annat alternativ är att kryptera datan på klientsidan innan den laddas upp i CASAI. Detta skulle innebära att datan ligger dubbelkrypterad på vår server och en ytterligare kryptering på klientsidan med nycklar som ni bara känner till.

Vi kan vara behjälpliga med att sätta upp projektrutiner som säkerställer att ni följer er säkerhetspolicy vid användningen av CASAI.