En direktupphandling kan användas när ni som kund inte har något befintligt ramavtal eller om ni vill ha ett förenklat förfarande för att testa på systemet i en mindre del av organisationen, för att kunna förbereda en upphandling under tiden.

Tröskelvärdet är en beloppsgräns för varje upphandling som avgör vilka regler i upphandlingslagstiftningen som ska användas. Enligt nya upphandlingsregler är tröskelvärdet 700 000kr för hela kontraktsvärdet för hela den perioden som ni har tänkt att nyttja systemet. 

Läs mer om direktupphandling.

 

Offentlig upphandling 
Genomförandet av en upphandling handlar bland annat om att ta fram upphandlingsdokument, annonsera och utvärdera anbud. Därefter behöver ni ta beslut om vilken leverantör som vunnit, meddelade deltagande leverantörerna om ert beslut och efter detta kan ett avtal tecknas. 

Processen sammanfattas till:
1. Ta fram upphandlingsdokument
2. Annonsera upphandlingen
3. Utvärdera erhållna anbud
4. Tilldela avtalet
5. Avsluta upphandlingen

Läs mer om offentlig upphandling.