CASAI används för att reglera ekonomin i bygg- och anläggningsbranschen. Kontraktsreglering.

Systemet är designat för båda parter, dvs utförar- och beställarparten.