Vi använder en av de absolut säkraste leverantörerna av vår serverinfrastruktur när det kommer till datasäkerhet, Microsoft Azure.

Azure skyddar dina data i vila och under överföring

Azure använder den senaste krypteringstekniken för att skydda dina data både i vila och under överföring. Azure skyddar dina data med olika metoder, protokoll och algoritmer för kryptering, däribland dubbel kryptering.

  • För vilande data krypteras alla data som skrivs till Azure-lagringsplattformen via 256-bitars AES-kryptering, och de efterlever FIPS 140-2. Det är viktigt att nycklar hanteras på rätt sätt. Som standard skyddar Microsoft-hanterade nycklar dina data, och Azure Key Vault bidrar till att skydda krypteringsnycklar korrekt. Nyckelhantering med Azure omfattar även kryptering på serversidan som använder tjänsthanterade nycklar, kundhanterade nycklar i Azure Key Vault eller kundhanterade nycklar på kundkontrollerad maskinvara. Med kryptering på klientsidan kan du hantera och lagra nycklar lokalt eller på en annan säker plats.
  • För data som överförs – data som flyttas mellan användarenheter och Microsoft-datacenter eller inom och mellan själva datacentren – följer Microsoft IEEE 802.1 AE MAC-säkerhetsstandarderna samt använder och möjliggör din användning av krypterade transportprotokoll som följer branschstandard, exempelvis Transport Layer Security (TLS) och Internet Protocol Security (IPsec).
 
Läs mer:

 

I CASAI kan projektadministratören tvinga tvåfaktorsautentisering (2FA) inom projekten för att säkerställa att endast rätt personer har åtkomst till projektinformationen.

Tvåfaktorsautentisering kan även aktiveras på kontonivå och är ett extra säkerhetslager för ditt konto. Det är framtaget för att säkerställa att du är den enda personen som kan komma åt ditt konto, även om någon annan känner till ditt lösenord.