CASAI säljs som en SaaS-lösning. Licenskostnaden faktureras per månad och styrs av projektkonfigurationen.

Exempelpris för en konfiguration där en Entreprenör använder CASAI som en intern arbetsplattform med 5st användare och 1st MF är 3 445 SEK / Månad.

Exempelpris för en konfiguration där en Entreprenör och Beställare använder CASAI för att sköta mängdregleringen mellan parterna med 5st användare och 1st MF är 4 695 SEK / Månad.