Entreprenör / Beställare

Beställare & Entreprenör

Detta är användningsmodellen som skapar mest mervärde för alla projektets parter. I denna användningsmodell så finns det ett arbetsflöde hela vägen från Underentreprenör till Beställare. Entreprenören och Beställaren sköter hela mängdregleringsprocessen inom systemet. Det finns möjlighet i systemet att koppla på underentreprenörer på specifika koder, då tillkommer steg 1-2 i arbetsflödet. Genom att digitalisera och effektivisera arbetsflödet så kommer mängdregleringsprocessen vara kontrollerad hela vägen från Underentreprenör till Beställare.
UE
Användare lägger upp verifikat, mängddata samt specifikation på önskade koder och skickar vidare för Intern granskning.
01
UE – Intern granskning
Användare med Intern granskningsroll går igenom uppgifterna innan en formell uttagsförfrågan skickas till Entreprenören. (Om UE är inkopplad tillkommer steg 1-2 på dom koderna.)
02
Entreprenör
Användare granskar UE:s förfrågan, lägger upp verifikat, mängddata samt specification på önskade koder och skickar vidare för Intern granskning.
03
Entreprenör – Intern granskning
Användare med Intern granskningsroll går igenom uppgifterna innan en formell förfrågan skickas till Beställaren.
04
Beställare
Beställaren granskar Entreprenörens inskickade uppgifter.
05

Prissättning för Beställare & Entreprenör

SaaS – Software as a Service

Liten

4 128 SEK / må
2st Användare
1st Mängdförteckning

Mellan

5 945 SEK / må
5st Användare
2st Mängdförteckning

Stor

8 140 SEK / må
10st Användare
3st Mängdförteckning

Liten

49 536 SEK /år
2st Användare
1st Mängdförteckning

Mellan

71 340 SEK / år
5st Användare
2st Mängdförteckning

Stor

97 680 SEK / år
10st Användare
3st Mängdförteckning