Beställare & Entreprenör

Detta är användningsmodellen som skapar mest mervärde för alla projektets parter. I denna användningsmodell så finns det ett arbetsflöde hela vägen från Underentreprenör till Beställare. Entreprenören och Beställaren sköter hela mängdregleringsprocessen inom systemet.

Det finns möjlighet i systemet att koppla på underentreprenörer på specifika koder, då tillkommer steg 1-2 i arbetsflödet.

Genom att digitalisera och effektivisera arbetsflödet så kommer mängdregleringsprocessen vara kontrollerad hela vägen från Underentreprenör till Beställare.

01
UE

Användare lägger upp verifikat, mängddata samt specifikation på önskade koder och skickar vidare för Intern granskning.

02
UE – Intern granskning

Användare med Intern granskningsroll går igenom uppgifterna innan en formell uttagsförfrågan skickas till Entreprenören.

(Om UE är inkopplad tillkommer steg 1-2 på dom koderna.)

03
Entreprenör

Användare granskar UE:s förfrågan, lägger upp verifikat, mängddata samt specification på önskade koder och skickar vidare för Intern granskning.

04
Entreprenör – Intern granskning

Användare med Intern granskningsroll går igenom uppgifterna innan en formell förfrågan skickas till Beställaren.

05
Beställare

Beställaren granskar Entreprenörens inskickade uppgifter.

Prissättning för Beställare & Entreprenör

SaaS – Software as a Service

Liten
2 515 SEK / må
 • 2st Användare
 • 1st Mängdförteckning (Kontraktsstorlek max 25 MSEK)
 • min 12 månaders prenumeration
Lär dig mer
Mellan
3 406 SEK / må
 • 5st Användare
 • 2st Mängdförteckning (Kontraktsstorlek max 100 MSEK)
 • 1 Underentreprenör
 • min 12 månaders prenumeration
Lär dig mer
Stor
4 351 SEK / må
 • 10st Användare
 • 3st Mängdförteckning (Kontraktsstorlek Obegränsat)
 • 3 Underentreprenörer
 • min 12 månaders prenumeration
Lär dig mer
Liten
30 178 SEK / år
 • 2st Användare
 • 1st Mängdförteckning (Kontraktsstorlek max 25 MSEK)
 • min 12 månaders prenumeration
Lär dig mer
Mellan
40 874 SEK / år
 • 5st Användare
 • 2st Mängdförteckning (Kontraktsstorlek max 100 MSEK)
 • 1 Underentreprenör
 • min 12 månaders prenumeration
Lär dig mer
Stor
52 217 SEK / år
 • 10st Användare
 • 3st Mängdförteckning (Kontraktsstorlek Obegränsat)
 • 3 Underentreprenörer
 • min 12 månaders prenumeration
Lär dig mer

Våra kontaktuppgifter

Finlandsgatan 48, Kista
Stockholm, Sweden

info@casai.io

+08 528-00-102

© 2020 CASAI. Alla rättigheter förbehållna.