Entreprenör

Entreprenör

Detta är en användningsmodell som är anpassad för Entreprenörer och arbetsteam inom den egna organisationen som vill jobba effektivt och strukturerat med mängdregleringsuppdrag, internt. Underentreprenörer kan även kopplas på specifika koder. När underlaget är klart så kan allt enkelt exporteras ut från systemet till sedvanliga excel-format, relevanta underlag exporteras ut i en mappstruktur enligt BSAB/AMA-koderna som sedan kan levereras till Kund
UE
Användare lägger upp verifikat, mängddata samt specifikation på önskade koder och skickar vidare för Intern granskning.
01
UE – Intern granskning
Användare med Intern granskningsroll går igenom uppgifterna innan en formell uttagsförfrågan skickas till Entreprenören. (Om UE är inkopplad tillkommer steg 1-2 på dom koderna.)
02
Entreprenör
Användare granskar UE:s förfrågan, lägger upp verifikat, mängddata samt specification på önskade koder och skickar vidare för Intern granskning.
03
Entreprenör – Intern granskning
Användare med Intern granskningsroll går igenom uppgifterna innan export av underlag utförs. Därefter så levereras underlaget till Kund.
04

Prissättning för Entreprenör

SaaS – Software as a Service

Liten

SEK 2,878 /må
2st Användare
1st Mängdförteckning

Mellan

SEK 4,695 /må
5st Användare
2st Mängdförteckning

Stor

SEK 6,890 /må
10st Användare
3st Mängdförteckning

Liten

SEK 34,536 /år
2:a användare
1:a kvantitetsförteckningen

Mellan

SEK 56,340 /år
5 användare
2 Kvantitetsförteckning

Stor

SEK 82,680 /år
10 Användare
3 Kvantitetsförteckning