Konsult

Detta är en användningsmodell som är anpassad för konsulter och konsultteam som vill jobba effektivt och strukturerat med mängdregleringsuppdrag, internt eller mot kund.

Användningsmodellen är flexibel och kan anpassas mot att; endast jobba internt, tillsammans med en 2:a part och ytterligare en part(3:e part) till om behov finns.

Allt data kan enkelt exporteras ut från systemet till sedvanliga excel-format, relevanta underlag exporteras ut i en mappstruktur enligt BSAB/AMA-koderna.

01
Konsult

Användare lägger upp verifikat, mängddata samt specifikation på önskade koder och skickar vidare för Intern granskning.

02
Konsult – Intern granskning

Användare med Intern granskningsroll går igenom uppgifterna innan en formell leverans sker. Om Kunden ligger utanför systemet så exporteras allt underlag ut från systemet och leverans sker.

03
Kund (2:a part)

Kund granskar Konsultens redovisade uppgifter och eventuella kompletteringar läggs till.

Därefter hanteras det genom; Alt. 1 Slutkunden är inkopplad som 3:e part och granskning sker inom systemet. Alt. 2 kunden exporterar ut data från systemet och skickare vidare till slutkund.

04
Kund – Intern granskning

Användare med Intern granskningsroll går igenom uppgifterna innan en formell förfrågan skickas till Slutkund.

05
Slutkund (3:e part)

Slutkunden granskar inskickade uppgifter.

Konsult​

SaaS – Software as a Service
Konsult
624 SEK / må
  • 5st Användare
  • 1st Mängdförteckning
  • min 12 månaders prenumeration
Lär dig mer
Konsult
7 490 SEK / år
  • 5st Användare
  • 1st Mängdförteckning
  • min 12 månaders prenumeration
Lär dig mer

Våra kontaktuppgifter

Finlandsgatan 48, Kista
Stockholm, Sweden

info@casai.io

+08 528-00-102

© 2020 CASAI. Alla rättigheter förbehållna.