Uppdatering augusti 2022

uppdatering

Sedan juni har vi genomfört ytterligare två utvecklingssprintar med en del ny funktionalitet i front-end. En del fokus har även lagts på vår super-admin för att vår supportfunktion ska bli bättre.

Ny funktionalitet:

 • Optimering av exportfunktion för Beställaranvändare.

 • Sidan “Sammanfattning” har bytt namn till “Granska”.

 • Specifikation syns nu även när användare för musen över specifikationssymbolen på sidan “Granska”.

 • Vi har återinfört möjligheten att visa 100 objekt på samma sida. Observera att sidans hastighet kan försämras när detta alternativ väljs.

 • På sidan “Granska” finns nu möjlighet att sortera baserat på Belopp.

 • På sidan “Granska” har sorteringsalgoritm uppdateras, sortering sker nu primärt på underkod och sekundärt på uttag.

 • Knappar i meny:erna blir nu gråmarkerade istället för att dom försvinner då en användare inte har tillgång till en sida.

 • Beställaranvändare kan nu se samtliga värden i tidslinjen för de uttagsförfrågningarna som skickats över av Entreprenören.

 • När användare flyttar mellan sidor i sidan för Mängdförteckning och Granska har man endast kunnat flytta en sida åt gången, detta har nu ändrats så att man kan flytta fyra sidor åt gången.

 • Möjlighet att flytta mellan sidor har införts i toppen på sidan Granska.

 • På sidan “Granska” i den s.k. “Progress bar” har vi infört så att man kan se genomfört, väntande och pågående uttag i tre olika färger.

Åtgärdade buggar:

 • Beställarens projektadmin kunde inte spara faktureringsuppgifter om inte Entreprenören var definierad i adminpanelen.

 • När sidan har laddats har etikettnamnen syns på variablerna, detta har optimerats.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143