Use Case - Beställare / Nyköpings kommun

Läs use case:t med Nyköpings kommun. En kommun som ligger i framkant och gillar att ha kontroll på kostnaderna i deras anläggningsprojekt.

"CASAI har hjälpt mig att;
-ge entreprenören rätt betalt för utförda arbeten.
-ha kontroll på projektens framdrift.
-tydliggöra projektet med lättöverskådliga vyer och med det få en god ekonomisk överblick och säkrare prognoser av projektet."

Use Case - Entreprenör / Rosenqvist Entreprenad AB

Läs vårt use case som vi gjort tillsammans med Rosenqvist Entreprenad, där vi och dom berättar om hur CASAI kan användas som en plattform för att hantera mängdregleringsprocessen.

"Jag ser en väldigt intressant effektiviseringsgrad internt hos oss, vi behöver inte ägna lika många timmar åt att upprätta mängdredovisningen varje månad eftersom vi har ordning och reda på historiska uttag som gjorts vilket gör att vi enkelt kan kolla bakåt i tiden och framställa korrekta verifikat för kommande redovisningar."