Diagona AB Säkrar Finansiering för matchningsalgoritm i CASAI

nyhet

Stockholm, 2023-08-29 – Diagona/CASAI, en ledande teknikdriven konsultfirma specialiserad på geodetiska mättjänster inom infrastrukturprojekt, mängdreglering och molnbaserad reglering av bygg- och anläggningskontrakt, meddelade idag att de har säkrat finansiering för en innovation med sikte på att utveckla bygg- och anläggningsbranschen. Det nya projektet fokuserar på skapandet av en matchningsalgoritm designad för att balansera överskott och underskott av massor mellan bygg- och anläggningsprojekt.

Byggsektorn har länge stått inför utmaningar relaterade till effektiv användning och transport av massor. Överflödiga massor är ofta svåra att hantera och tvingas transporteras långt, medan andra projekt står inför underskott, vilket leder ökade transporter, kostnader och ökad påverkan på vår miljö. Genom att utveckla CASAI:s innovativa lösningar vidare med en matchningsalgoritm kan transporter minskas, tid sparas och flödet av massor optimeras mellan aktörer. Algoritmen kommer att skapa möjlighet att hitta lösningar mellan projekt och ge en plattform till att se närliggande projekts överskott eller underskott av massor vilket kan nyttjas till samarbete.

“Vår vision är att revolutionera byggbranschen genom att dra nytta av tekniken. Med denna nya matchningsalgoritm kan vi adressera en ihållande utmaning i sektorn, säkerställa att projekt inte lider på grund av materialunderskott eller slösar bort värdefulla resurser på grund av överskott”, säger Produktägare David Söderström för CASAI.

Denna senaste innovation förväntas:
– Minska Miljöpåverkan: Genom att minimera transporten av överflödiga massor och minska avfallet kommer algoritmen att bidra avsevärt till att sänka branschens koldioxidavtryck.

– Öka Effektiviteten: Projekt kan smidigt dela och tilldela resurser, minska förseningar och effektivisera verksamheten.

– Kostnadsbesparingar: Genom att optimera massor, materialtilldelning och samverkan mellan projekt kan byggprojekt spara avsevärt på inköp och transportkostnader.

I takt med att efterfrågan på hållbara och effektiva bygglösningar växer, står Diagona AB/CASAI redo att vara i framkant av denna transformerande rörelse.

“Vi bygger inte bara en algoritm; vi banar väg för ett smartare, grönare och mer samarbetsinriktat sätt att genomföra bygg- och anläggningsprojekt,” tillade David Söderström, Produktägare CASAI.

Om Diagona AB:

Grundat 2015, har Diagona AB varit i framkant för att föra tekniska lösningar till byggsektorn. Med sin molnbaserade produkt för reglering av bygg- och anläggningskontrakt har de redan satt höga standarder i branschen. Denna senaste innovation förstärker ytterligare deras position som branschledare och visionärer.

För mer information, pressförfrågningar eller partnerskapsmöjligheter, vänligen kontakta:

David Söderström
ds@diagona.se
070 241 48 43

Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143