NYHETER

Det mest använda verktyget för att hantera mängdregleringsprocessen är Excel. Trots dess mångsidighet finns det avsevärda risker med att använda Excel – av vilka några undergräver dess fördelar, särskilt för organisationer som hanterar verksamhetskritisk data. Det är därför smartare företag går från Excel till webbdatabasappar när det gäller datahantering.
Sedan juni har vi genomfört ytterligare två utvecklingssprintar med en del ny funktionalitet i front-end. En del fokus har även lagts på vår super-admin för att vår supportfunktion ska bli bättre. Ny funktionalitet: Optimering av exportfunktion för Beställaranvändare. Sidan “Sammanfattning” har bytt namn till “Granska”. Specifikation syns nu även
Den 1 september kl 11 kommer vi att presentera CASAI tillsammans med Leica där vi visar ett riktigt smidigt arbetsflöde från datainsamling i fält till mängdberäkning i Leica Infinity och slutligen hur du kan digitalisera mängdregleringprocessen genom CASAI.  Vi visar bl.a. arbetsflödet för att skicka över underlag för granskning
Sedan september 2021 har vi hunnit med 5st sprintar med en hel del ny funktionalitet. En del har utvecklats i back-end som inte listas nedan, i huvudsak för att optimera och göra systemet säkrare, snabbare och bättre. Ny funktionalitet: Strukturerat om och förenklat behörigheterna på användarna. Vi har även
Ny funktionalitet: Sorteringsmöjlighet av underkoder i MF. Användarna kan nu från adminpanelen->Mängdförteckning ange i vilken ordning underkoderna ska sorteras. Hovra över raden så kommer det att dyka upp pilar till vänster på raden för att sortera underkoderna. Hantering av flera objekt samtidigt på sidan “Sammanfattning” har förbättrats ur ett
Nya uppdateringar inom CASAI Chattomnämnanden Entreprenör har möjlighet att dölja uppladdade dokument för Beställare (Avsedd för E:s interna dokumentation) Tidslinje för händelser kopplade till varje uttagsförfrågning Full beskrivning av verifikattyper vid uppladdning Summering under MF-tabell i ekonomimodul Beskrivning av vy-inställning då man hovrar med musen över respektive vy Snabbknapp
Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143