En digital plattform för att hantera den ekonomiska regleringen av anläggningsprojekt

Enkel, kraftfull och nytänkande

Modul för Mängdförteckning

Ett interaktivt och lättanvänt gränssnitt som gör ditt arbete med mängdförteckningen lättare.

mängdförteckning

Spårbarhet och kontroll på processen

Genom en spårbar dokumentation kan du känna dig trygg i att regleringen är korrekt dokumenterad.

Genom en automatisk koppling mellan mängd och beräkningsunderlag behöver du aldrig mer spendera tid på att leta underlag.

export

Exportera all din data från plattformen för slutdokumentationen

Det är enkelt att exportera en fullständig dokumentation av projektet vid slutdokumentation eller efter varje uttag.

Ekonomisk insyn i realtid

Ekonomisk insyn i realtid i projektens aktuella ekonomiska status.

Power BI

Plattformen är kompatibel med Power BI. Förvalta ditt data genom att analysera datan och dra intelligenta slutsatser kring din projektportfölj i Power BI. Prata med oss så kan vi berätta mer!

power bi
ekonomi

Följ utvecklingen av projektets ekonomi över tid

Diagrammet visar den ekonomiska utvecklingen över tid bestående av; Kontraktsmängder, Prognoser, ÄTA-koder, PM-Ändringar, ÄTA:or och Mängdändringar.

Sammanställning av uttag och hantering av flera mängdförteckningar

Tydlig sammanställning och redogörelse för varje enskilt uttag.

Plattformen hanterar projekt med flera mängdförteckningar där ekonomin presenteras översiktligt för hela projektet samt separat för varje MF.

Har du frågor?
Boka ett gratis 15-minuters samtal med oss.

Gör som våra andra nöjda kunder. Upptäck ett nytt sätt att arbeta med ekonomin och mängderna.

Genom åren har vi samarbetat med stora företag och organisationer runt om i Sverige.