Produkt

CASAI webbapplikation

CASAI är ett system för hantering av regleringsprocessen i bygg- och anläggningsprojekt. Genom många år av praktisk erfarenhet inom området har vi insett att projektägare och entreprenörer upplever den här delen av byggprocessen som svårhanterad.

Vi har löst detta genom att utveckla CASAI – ett användarvänligt verktyg som skapar en brygga mellan ekonomer och branschexperter för att förenkla och klargöra arbetsflödet avseende mängdregleringen.

casai product main

Användningsmodeller

Vi har utformat systemet så att det kan användas av samtliga av projektets parter
som arbetar med mängdregleringsprocessen i bygg- och anläggningsprojekt.

Snabb och smidig
regleringsprocess

Granska & Attestera

Granska koderna innan du skickar dem till Beställaren. Beställaren kan granska och godkänna i samma vy.

Export

Exportera uttag, mängdförteckning eller annan specifik data ut från systemet till Excel eller PDF.

Loggar

Logg finns tillgänglig för alla aktiviteter som har gjorts avseende granskning och attestering för de förväntade uttagen.

Ökat samarbete

CASAI skapar en arbetsmiljö där teammedlemmarna kan bidra till projektet tillsammans utan risken att viktig information går förlorad.

Team Board

Team som använder kanban är 45% mer effektiva. Hantera ditt team och allt arbete på ett och samma ställe. Planera och hantera allt ditt teams arbete med ett kraftfullt verktyg som är ett nöje att använda.

Smidigt arbetsflöde

Visualisera dina framsteg på digitala Kanban-tavlor och se ditt team flytta uppgifter från Att göra till Slutfört.

Projektekonomi

I Ekonomimodulen så får du ett helhetsperspektiv på projektets ekonomi

A conto, innehållna medel och förskott summeras tydligt.

Prognos

Uttagshistorik mot prognosticerade uttagsvolymer visualiseras på grafer.

Upparbetad volym mot kvarstående volym ritas upp tydligt.

Tydlig visualisering ger ökad kontroll på kassaflödet i projektet.

Stäng Uttag

Stäng dina uttag vid ett specifikt datum

Sammanställning av koder i uttag summeras och ej godkända / pågående koder kan flyttas till ett annat uttag, tas bort eller läggas på a conto.

Börja arbeta med CASAI idag!

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti