Produkt

CASAI webbapplikation

CASAI är ett system för hantering av regleringsprocessen i bygg- och anläggningsprojekt. Genom många år av praktisk erfarenhet inom området har vi insett att projektägare och entreprenörer upplever den här delen av byggprocessen som svårhanterad.

Vi har löst detta genom att utveckla CASAI – ett användarvänligt verktyg som skapar en brygga mellan ekonomer och branschexperter för att förenkla och klargöra arbetsflödet avseende mängdregleringen.

Användningsmodeller

Vi har utformat systemet så att det kan användas av samtliga av projektets parter
som arbetar med mängdregleringsprocessen i bygg- och anläggningsprojekt.

Detta är användningsmodellen som skapar mest mervärde för alla projektets parter.

I denna användningsmodell så finns det ett arbetsflöde hela vägen från Underentreprenör till Beställare.
Beställaren och Entreprenören sköter hela mängdregleringsprocessen inom systemet.

Denna användningsmodell är lämplig att använda om din Beställarpart ligger utanför systemet.

Entreprenören jobbar själv eller tillsammans med sina underentreprenörer och konsulter inom systemet, då det är dags för leverans så exporteras relevanta verifikat ut ur systemet och presenteras till Beställaren.


App Funktioner

Vår expertis och erfarenhet inom mängdreglering tillät oss
att skapa ett unikt system med en uppsättning av unika funktioner

Projektledning

Att leda regleringsarbetet i systemet underlättas med hjälp av vår agila projektledningsfunktionalitet, Team Boards. Utöver det så underlättas projektledning med strukturerat data och kommunikationshistorik kopplad till AMA-koderna.

Effektiv kommunikation

Chattar, Team Boards, möjlighet att bjuda in alla projektets medlemmar, Kommunikation med alla parter på kodnivå (Beställare / Entreprenör / Underentreprenör).

Anteckningar

Privata och teamanteckningar möjliggör bättre projektkontroll och hjälper till att fånga och prioritera rätt information.

Svensk Byggtjänst Integration

Vi kan hämta referenslitteratur som AMA, MER och MOTIV direkt in i projektet.

Mängdförteckning

Enkel och tydlig hantering av mängdförtecknade koder för en effektivare hantering av mängdregleringsprocessen.

Ekonomi

Sammanställningar, statistik, finansiell information och projektekonomi med data presenterat på tydliga grafer.

Snabb och smidig
regleringsprocess

Granska & Attestera

Granska koderna innan du skickar dem till Beställaren. Beställaren kan granska och godkänna i samma vy.

Export

Exportera uttag, mängdförteckning eller annan specifik data ut från systemet till Excel eller PDF.

Loggar

Logg finns tillgänglig för alla aktiviteter som har gjorts avseende granskning och attestering för de förväntade uttagen.


Ökat samarbete

CASAI skapar en arbetsmiljö där teammedlemmarna kan bidra till projektet tillsammans utan risken att viktig information går förlorad.

Team Board

Team som använder kanban är 45% mer effektiva. Hantera ditt team och allt arbete på ett och samma ställe. Planera och hantera allt ditt teams arbete med ett kraftfullt verktyg som är ett nöje att använda.

Smidigt arbetsflöde

Visualisera dina framsteg på digitala Kanban-tavlor och se ditt team flytta uppgifter från Att göra till Slutfört.

Projektekonomi

I Ekonomimodulen så får du ett helhetsperspektiv på projektets ekonomi

A conto, innehållna medel och förskott summeras tydligt.

Prognos

Uttagshistorik mot prognosticerade uttagsvolymer visualiseras på grafer.

Upparbetad volym mot kvarstående volym ritas upp tydligt.

Tydlig visualisering ger ökad kontroll på kassaflödet i projektet.

Stäng Uttag

Stäng dina uttag vid ett specifikt datum

Sammanställning av koder i uttag summeras och ej godkända / pågående koder kan flyttas till ett annat uttag, tas bort eller läggas på a conto.

Börja arbeta med CASAI idag!

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti


Se Priser

Produkt

Resurser

Våra kontaktuppgifter

Finlandsgatan 48, Kista
Stockholm, Sweden

info@casai.io

+08 528-00-102


Facebook-f


Instagram


Linkedin

© 2020 CASAI. Alla rättigheter förbehållna.