Historien om mängdförteckningen

Mängdförteckning

Historien om mängdförteckningen

Historiskt introducerades den formella formen av mängdförteckningen (MF) i Storbritannien efter den industriella revolutionen på 1800-talet. Den användes huvudsakligen av handelsmän för att betala sina arbetare och kräva betalningar från byggherrar genom att skicka in förfrågningar om deluttag från mängdförteckningen. MF:en används ofta i de flesta av det Brittiska samväldets länder som Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Hongkong, Sydafrika, Indien, Pakistan, Nigeria, Kenya, Mellanösternländerna etc. särskilt i det traditionella upphandlingssystemet. MF:en används huvudsakligen för kostnadsberäkning och ännu viktigare, som en del av förfrågningsunderlaget i anbudsprocessen för att begära in likvärdiga konkurrerande anbud från entreprenörer. MF:en blir sedan gällande och rangordnas sedan i kontraktet tillsammans med de övriga handlingarna i förfrågningsunderlaget och det slutliga kontraktet bildas. 

 

 

Mängdförteckningen är ett centralt dokument i många bygg- och anläggningsprojekt, dokumentet används av beställare, arkitekter, ingenjörer, konsulter och entreprenörer under hela byggprocessen. MF:en används exempelvis då det gäller projektkostnadshantering som är en viktig del i projektledningsprocesserna. Projektkostnadsprocesserna inkluderar uppskattning av kostnader, kostnadsplanering, kostnadsövervakning och kostnadskontroll.

 

För entreprenörer kommer alla byggprojekt att involvera anbud- eller anbudsprocesser, resursplanering

(pengar, material, arbete, anläggningar), arbetsplanering och utförande, upphandling av underleverantörer, tillsyn,

övervakning och kontroll. Tillgången av en MF, utarbetad antingen av projektägarens projektör/mätkonsult eller av dom själva, ger entreprenörerna nödvändig information för att genomföra de olika projektledningsprocesserna mer effektivt och ändamålsenligt.

 

Denna information är också viktig för förbereda projektbudget och kassaflöden, beräkna de mängder som krävs för att genomföra projektet, förbereda och planera arbetskraft samt krav på dessa, krav på betalningar och att kontraktera underleverantörer.

 

För byggherrar är deras främsta intresse att se att deras projekt slutförs i tid, inom den uppskattade

kostnaden och inom specificerad kvalitet. Men i dagens miljö vill fler projektägare bli bättre informerade om sina

projekt och förses med korrekt och pålitlig information om framstegen och de ekonomiska aspekterna av projektet. 

 

Kostnaderna eller den ekonomiska information som presenteras i den prissatta mängdförteckningen kan översättas till annan information såsom kassaflöden, periodiska projektkonton och kostnadsvariation inom projektet. Denna information kan sedan kommuniceras till ägarna för att kontinuerligt behålla dom informerade om projektets framsteg och ekonomiska ställning.

Sedan 1800-talet har processerna för att hantera betalningen mellan parterna utvecklats och blivit mer komplexa det har tillkommit regelverk för hur man ska beräkna mängderna, det har även tillkommit referenslitteratur som förklarar hur man ska tolka mät- och ersättningsreglerna. Detta för att det ska vara så rättvist som möjligt och för att anbuden ska vara jämförbara, dvs alla ska räkna på samma sätt.

 

Vi har nu tagit ett steg i att förenkla och effektivisera processen för att hantera för betalning och uppmätning mellan parterna i bygg- och anläggningsprojekt. Genom att använda vår plattform kommer ni att få en bättre kostnads/intäktskontroll samt kontroll på kassaflödena och spårbarhet på er dokumentation som är kopplad till mängdförteckningen och mängdregleringen.

 

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

#mängdförteckning #mängdförteckningar #projektkostnadsinformation #mängdreglering #mängdreglerare #kostnadsdokumentation #kostnadsuppföljning #byggbranschen #mer #motiv #ama #byggtjänst

Jag ser en väldigt intressant effektiviseringsgrad internt hos oss, vi behöver inte ägna lika många timmar åt att upprätta mängdredovisningen varje månad eftersom vi har ordning och reda på historiska uttag som gjorts vilket gör att vi enkelt kan kolla bakåt i tiden och framställa korrekta verifikat för kommande redovisningar.
Sami Karhula - REAB
Sami Karhula
Produktionschef - Rosenqvist Entreprenad AB
Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143