Uppdateringar juni-oktober 2023

Vi har härmed nöjet att annonsera de nya uppdateringarna av CASAI för den senaste utvecklingssprinten som pågått mellan juni och oktober -23.

 

De stora punkterna som vi jobbat med i denna sprint är att vi utvecklat flödena för att stänga perioduttag samt att lägga till poster på kontoräkningarna i ekonomimodulen.

 

Ny funktionalitet:

 • Nytt arbetsflöde för att lägga till poster på kontoräkningarna.
  Entreprenören kommer nu att skicka förfrågningar till Beställaren för granskning.

 • Nytt arbetsflöde för att stänga perioduttag.
  Entreprenören kommer nu att skicka en granskningsförfrågan till Beställaren för att granska faktureringsunderlaget innan en uttagssammanställning kan skapas.

 • Projekt Dashboarden har uppdaterats. Nu går det även att se väntande granskningsaktiviteter direkt i dashboarden. Klicka på siffrorna för att komma direkt till sidan för granskning.

   

   

 • Vi har lagt till rubriker från MF:en på sidan Granska i Mängdförteckningsmodulen samt exporten av “Aktiv vy” på sidan Granska.

 • När en användare taggas i chatten så kommer namnet att synas istället för e-postadressen.

 • Vi har utvecklat sökfunktionen i Mängdförteckningsmodulen, nu kan användare sökas på bl.a. rubriker.

 • Exporten har fått tydligare dokument avseende granskningshistoriken.

 • När Export av uttag/MF görs från CASAI så har beräkningen avseende prognoskolumnen uppdaterats så att den följer samma princip som beräkningen i systemet. Tidigare tog inte exporterad excel hänsyn till mängdändringar i prognoskolumnen. Läs denna artikel för att förstå hur den prognosticerade Entreprenadsumma beräknas i CASAI.

 • Rubriker i Mängdförteckning kan nu taggas med ÄTA/PM-nummer.

 • Brytningar av ord har förbättrats i chattfönstret.

 • Notifikation för när en uttagsförfrågan godkänts med kommentar har förtydligats.

 • Notifikation för när en uttagsförfrågan har nekats har förtydligats.

 

Buggfixar: Tillsammans med dessa funktioner har vi noggrant adresserat tidigare rapporterade buggar och prestandaproblem, och sätter scenen för en obruten, flytande arbetsupplevelse.

 

Åtgärdade buggar:

 • När språket var satt till Svenska och användare hovrade med musen över ikonerna för verifikat visades en förklaring på Engelska.

 • När en användare skrivit in text och sedan bifogat en fil försvann ibland texten.

 • I funktionen där man kan dela upp ett uttag mellan flera beställarorganisationer tog inte logiken hänsyn till negativa uttagsposter när totalen summerades.

 • När användaren klickade på huvudkoden på sidan Granska visades taggningen för PM-ändring som ÄTA.

 • Nekade koder som skickats till beställaren på nytt visades med status nekad istället för väntande.

 
Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143