Uppdateringar november 2022 – juni 2023

uppdatering

Vi har härmed nöjet att annonsera de nya uppdateringarna av CASAI.

“Rock-Solid” Säkerhet: I en bransch där kontraktsintegritet är avgörande har vi förstärkt våra säkerhetsåtgärder. Våra avancerade krypteringsmetoder och multifaktorautentisering skyddar din kritiska data och ger dig sinnesfrid och frihet att fokusera på dina projekt.

Optimering för ökad prestanda: Vi har optimerat vår back-end ytterligare för snabbare laddningstider av sidorna.

Ny funktionalitet:

 • Vy-inställning för att filtrera på kategori i mängdförteckningsmodul har implementerats.

 • På sidan granska i mängdförteckningsmodulen har ny funktionalitet implementerats för att kunna visa uttagsförfrågningar med olika statusar samtidigt. image.png


 • I exportfunktionen av aktiv vy på sidan granska i mängdförteckningsmodulen har en ny kolumn implementerats i det excel-ark som exporteras, “ackumulerat belopp”image.png

 • Genvägsknapp för att stänga uttag finns nu kvar på sidan granska i mängdförteckningsmodulen även fast det inte finns några aktiva uttagsförfrågningar.

 • Tabell med data för de olika delarna av entreprenadsumman har implementerats, tabellen har funnits under sidan översikt i ekonomimodulen men nu även implementeras för respektive MF.image.png

 • Ändringar i MF:en kan nu klassas som antingen ÄTA-koder eller PM-ändringar.

 • I admin-panelen har en ny flik lagts in “Säkerhet”, på denna sidan kan man bl.a. ställa in om man vill tvinga alla användare i projektet att logga in med tvåfaktorsautentisering eller om man vill använda vår “viewer” i projektet. Om viewern används kommer filerna som man tittar på att skickas krypterade till en tredjepart för att sedan visualiseras på deras plattform, vår samarbetspartner är Accusoft.

 • En “viewer” har implementerats, detta för att kunna titta på verifikat direkt i plattformen. T.ex. är det nu möjligt att titta på .dwg filer direkt i webbläsaren i CASAI.

 • Meddelande när uttagsförfrågan skickas till nästa steg i arbetsflödet är uppdaterat.

 • Översättningar i e-postmeddelande för extern granskning är uppdaterade.

 • Vy-inställning för internprognos har lagts till i mängdförteckningsmodulen.

Utvecklad funktionalitet under testning, uppdateras inom 2v:

 • När en uttagsförfrågan har godkänts med kommentar kommer uttagsförfrågan att dyka upp under sidan “Granska” i mängdförteckningsmodulen hos Entreprenören.

Buggfixar: Tillsammans med dessa funktioner har vi noggrant adresserat tidigare rapporterade buggar och prestandaproblem, och sätter scenen för en obruten, flytande arbetsupplevelse.

Åtgärdade buggar:

 • Tidslinje och e-mail hade i vissa fall olika uppgifter kring avsändare av uttagsförfrågningar.

 • Grafik kopplad till granskningsåtgärder var ibland missvisande, korrigerat.

 • Åtgärdad felaktig översättning på sidan “Konton”.

 • När snabbinmatningsfunktionen användes och användaren hade fyllt i textboxar med data och användare sedan bytte perioduttag var man tvungen att fylla i datan på nytt, detta är korrigerat så att man inte behöver fylla i datan igen efter att man bytt perioduttag.

 • När beställaren nekat en uttagsförfrågan och en export gjordes dök inte den nekade uttagsförfrågan upp i exporterat excel-ark, detta är nu korrigerat.

 • På sidan för underkod så behöver man “refresha” sidan då man gjort en ändring för att uttagshistoriken skulle uppdateras, detta är nu korrigerat.

 • När användare valde uttaget “Choose Extraction” skickades ett felmeddelande ut felaktigt, detta är nu borttaget.

 • Nedladdning av verifikat från extern granskningsportal fungerade inte i vissa fall, detta är nu korrigerat. (Extern granskningsportal används vid konfigurationen då Entreprenören använder systemet som en intern arbetsplattform och ska redovisa underlag till en motpart)

Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143