Allt du behöver veta om CASAI

Iden om ”MHS” föddes redan år 2015 inom Diagona, MHS var vårt arbetsnamn fram till och med slutet på 2018 då vi skickade in en varumärkesregistrering för namnet CASAI.

CASAI står för Communication, Assistance, Structure och Artificial Intelligence.

Jag har under min tid som mängdreglerare de senaste 10 åren jobbat med varierande och spännande uppdrag, i blandade roller. Jag har suttit på Entreprenörens sida och reglerat mot Beställaren. Jag har suttit på Beställaruppdrag och kontrollerat Entreprenörens mängduttag. Jag har suttit hos Underentreprenören och reglerat mot Entreprenören som sedan har reglerat vidare mot Beställaren.

Genom min erfarenhet inom dessa typer av uppdrag så har jag fått ett helhetsperspektiv om varför mängdregleringsprocessen ibland kan bli svårhanterad.

  • Under mina år som mängdreglerare så har jag träffat på kunder som verkligen har bekymrat sig över mängdregleringsdelen inom uppdragen, detta var helt enkelt ett ångestmoment i många fall.
  • Jag har även kännedom om en del Entreprenörer som har gått i konkurs för att dom inte har haft tillräcklig kontroll och struktur på mängdregleringsprocessen.
  • Många gånger så kan det bli rörigt när projektmedlemmarna sitter med olika versioner av excel-ark, det mejlas kors och tvärs mellan varandra. Ibland glömmer man att sätta någon part i kopia osv.
  • Ej kommunicerade förväntningar på hur verifikaten ska redovisas och på vilka koder som dessa ska redovisas på.
  • Avsaknad av spårbarhet kring kommunikation och verifikat.

Utifrån dessa erfarenheter så föddes idén om en plattform som skulle lösa ovanstående problematik.

Jag har därför designat CASAI tillsammans med en grupp bestående av sakkunniga inom Diagona AB och branschexperter ifrån både Beställar- och Entreprenörsorganisationer.

Genom denna projektgrupp så har vi nu tagit fram en produkt som ska lösa svårigheterna inom mängdregleringsprocessen.

Vi har tagit fram en molnbaserad applikation som är helt överlägsen av vad marknaden erbjuder idag.

Vi har designat arbetsflödena i systemet för att minimera tiden mellan inlämnad kod/mätsedel till godkänd kod/mätsedel. Med CASAI så behöver man inte vänta på att hela ”mängduttaget” ska vara färdigberäknat innan man skickar in detta till sin motpart för godkännande, beräkning och granskning görs löpande.

När man känner att tillräckligt många koder är granskade så stänger man uttaget och skickar fakturan. Om några koder ligger kvar för granskning så kan man välja om man vill lägga dessa på a conto, ta bort eller flytta vidare till nästa uttag.

Ett jämnt och effektivt arbetsflöde skapar bättre likviditet för parterna i projektet.

Om du sitter på en kontrollfunktion hos en större Beställare så har du i normalfallet flertalet projekt som skickar in sitt underlag för granskning i slutet av månaden alternativt i början av nästkommande månad. Om du jobbar med ett system som CASAI vilket möjliggör löpande granskning så kommer din arbetsmiljö, ditt resultat och din arbetsbörda att bli bättre.

Genom att CASAI erbjuder integrerad kommunikation mellan parterna undviker man onödiga kedjemail och risken för att viktig kommunikation faller bort eller hamnar fel är eliminerad.

Då arbetsflödena kan se lite olika ut beroende på vem som jobbar i systemet så har vi valt att designa tre användningsmodeller som alla har lite olika arbetsflöden.

Vi har valt att bygga in en omfattande exportfunktionalitet där vi kan från CASAI exportera ut samtliga data (verifikat, kommunikationshistorik, ändringar i MF m.m.) och ett sammanställningsdokument i excel-format enligt traditionsenliga layouter som används i större infrastrukturprojekt.

Vi jobbar på att skapa innovation samt digitalisera branschen tillsammans med Svensk Byggtjänst, därför har vi möjligheten att erbjuda en funktionalitet där vi hämtar AMA/MER/MOTIV litteratur direkt från Svensk Byggtjänsts webbsida och presenterar i vår applikation med innehållet kopplad till rätt kod och AMA-version. I nuläget så krävs det att man har ett AMA Online-konto för att kunna integrera CASAI och Svensk Byggtjänst.

Syftet med CASAI är att skapa ett bättre klimat i projekten när det kommer till mängdregleringsprocessen. Vi vill ge parterna möjlighet att ha en bättre kontroll och struktur. Vi vill förbättra parternas kassaflöde inom projekten. Hanteringen av regleringsprocessen kommer att bli effektivare och roligare.

Kontakta mig idag för att boka in en kostnadsfri demo.

David Söderström

David Söderström

VD, Diagona AB
Produktägare CASAI

ds@diagona.se
070 241 48 43

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143