Nyheter CASAI – September 2020

casai laptop

Nytt om CASAI

Vi har sedan början av juli månad jobbat på en del uppdateringar i CASAI:s app för att göra din upplevelse bättre. Här nedan listas uppdateringarna och hur dom kan hjälpa dig i ditt projekt när du använder vår plattform.

Uppdateringar av CASAI

Visualiseringar i Ekonomimodulen.

  • Uppdaterade diagram som sammanfattar hela projektets ekonomi genom enkla och tydliga visualiseringar.
  • Adderat ett diagram Prognostiserad entreprenadsumma där den är uppdelad i 4 st kategorier, Kontraktsmängder, Prognostiserade mängder, ÄTA-koder och ÄTA-objekt.

Syftet med dessa ändringar är att ni ska få en bättre kontroll och överblick i projektets ekonomi och uttagen som görs i projektet.

Ny funktionalitet för ÄTA:or inom Ekonomimodulen

  • Man kan nu hantera ÄTA:or i sina projekt antingen på projektnivå eller mf-nivå. s.k. ÄTA-objekt.
  • Tillkommande eller avgående koder hanteras som ÄTA-koder och särredovisas i ekonomimodulen.
  • ÄTA:orna visualiseras tydligt i diagrammen, uppdelat i två kategorier. ÄTA-objekt och ÄTA-koder.

Detta har gjorts då vi har sett ett behov av att ha med ÄTA:or i sammanställningen för projektets ekonomi. Vi har lagt till allt detta även i diagrammen för att man lättare ska kunna hålla koll på vilka delar av entreprenadsumman som avser ÄTA, kategoriserat i ÄTA-objekt och ÄTA-koder.

Support och Chattmodul för CASAI

Vi har även adderat en Chattfunktion för CASAI. Detta för att underlätta din kommunikation med oss. Men även för att kunna erbjuda den bästa supporten till alla våra befintliga och kommande användare.

Supporten är öppen vardagar kl.7.30-16.30, men det går även bra att skicka ett meddelande till oss när vi har stängt. Vi svarar alltid inom 24h på vardagar.

Vi ser fram emot ett fantastiskt samarbete med dig!

Har du några frågor? Kontakta oss per mejl eller via chatten i appen.

PSST! Du behöver inte vara inloggad eller ha ett konto för att chatta med oss!

Med Vänliga Hälsningar

Team CASAI

—————————————————————————————————————————–

En djupare genomgång av de nyheter som tillkommit.

Ny översiktsvy i fliken Sammanfattning under Ekonomi/Översikt.

Det första man ser är ett cirkeldiagram med Entreprenadsumman för hela projektet, där den inre cirkeln(Figur 1) visar Prognostiserad entreprenadsumma för varje MF och den yttre cirkeln(Figur 2) visar återstående belopp och uttaget belopp.

Figur 1

Figur 2

Det finns även ett stapeldiagram för Entreprenadsumma per MF, i form av ett stapeldiagram som visar 3 staplar per varje Mängdförteckning som är inlagd. Den första stapeln visar den prognostiserade entreprenadsumman som består av summan av kontraktskoder, prognostiserade koder, ÄTA-koder och ÄTA-objekt. Den andra stapeln visar hur mycket som har tagits ut och den tredje stapeln visar hur mycket som har lagts till på á conto räkningen.

Längst ner på sidan hittar du ett diagram som visar hur den Prognostiserade Entreprenadsumman har utvecklats över tid, antingen på projektnivå eller på mf-nivå.

Vi har även lagt till ett marknadsledande supportsystem från Intercom i vår plattform.

Detta kan du nå via casai.io eller app.casai.io oavsett om du har loggat in i CASAI redan eller besöker oss för första gången.

Chatten sitter längst ner på höger sida i webbappen och på hemsidan.

När du klickar på ikonen får du flera val, beroende på om du är inloggad eller inte kan det se lite olika ut. Men här kan du skicka meddelande till oss inom eller utanför öppettiderna. Du kan också söka i vår kunskapsdatabas(enbart för inloggade användare) för att få tips och hjälp hur du använder vår plattform.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143