Nyheter mars 2021

Nya uppdateringar inom CASAI

 • Chattomnämnanden
 • Entreprenör har möjlighet att dölja uppladdade dokument för Beställare (Avsedd för E:s interna dokumentation)
 • Tidslinje för händelser kopplade till varje uttagsförfrågning
 • Full beskrivning av verifikattyper vid uppladdning
 • Summering under MF-tabell i ekonomimodul
 • Beskrivning av vy-inställning då man hovrar med musen över respektive vy
 • Snabbknapp för att stänga uttag från fliken sammanställning i mängdförteckningsmodulen
 • Huvudkoder blir även gulfärgade när dom läggs till efter att mängdförteckning/projektet har startat
 • Möjlighet att granska direkt från sida för underkoderna i mängdförteckningen
 • Möjlighet att kategorisera koder i mängdförteckningen, t.ex. “EL” eller “VA”.
 • När faktureringsunderlag skapas så kan avdrag anges i % eller statiska värden
 • Funktion för att “tagga” enskilda uttagsförfrågningar, t.ex. så kan de olika uttagsförfrågningar taggas med “Omr. B” för att kunna summera ihop hur mycket mängder som tagits ut på ett visst område.
 • Navigering till samma sida när “+” knapp och underkod klickas på
 • Navigering till koder och underkoder från sidan “Sammanställning”
 • När vy-inställning aktiveras för att titta på ett enskilt uttag så kan användaren välja om han vill visa alla koder i mf:en eller bara dom koder som hör till det valda uttaget
 • Anpassning av ÄTA-flödet för användningsmodell Entreprenör/Separat
 • Vi har lagt till två värden även för kolumnen “Mängd” i MF för ackumulerat godkänt + ackumulerat väntande
 • Vi har lagt in Kod/Underkod i sidtiteln för Anteckningar och Nedladdning av verifikat
 • Projektnamn finns nu även i titeln på chattrutan
 • Det finns nu möjlighet att bifoga filer då en ÄTA-kod läggs till

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143