Uppdateringar sep 21 – juni 22

Sedan september 2021 har vi hunnit med 5st sprintar med en hel del ny funktionalitet. En del har utvecklats i back-end som inte listas nedan, i huvudsak för att optimera och göra systemet säkrare, snabbare och bättre.

 

Ny funktionalitet:

 • Strukturerat om och förenklat behörigheterna på användarna. Vi har även lagt in nya behörighetsroller på både entreprenör och beställarsidan. Initial granskning, Interngranskning (E) och Delgranskning, Slutgranskning. (B)

 • Möjlighet för att ångra prognos.

 • En graf för att se den historiska prognosutvecklingen på varje enskild underkod.

 • Entreprenören har nu möjlighet att göra en egen “Internprognos”. (Möjlighet för Beställare att göra egen internprognos kommer senare i år.)

 • Utökad funktionalitet för att hantera mängdändringar har lagts till. Nu finns det möjlighet för Entreprenören att högerklicka på koder som är färdigreglerade i MF och ange dom som klara. I ekonomimodulen kommer man då att kunna få en mer korrekt prognos för den slutliga entreprenadsumman baserad på mängdändringar.

 • Nu finns möjlighet att aktivera så att ikoner för 25% och 0.5% regeln från AB04 dyker upp på underkoderna då villkoren uppfylls. Standardkontraktet AB04 behöver då vara inställt som aktivt i projektet.

 • Vy-inställning för internprognos har lagts till. (E)

 • Möjlighet att färgmarkera celler för ackumulerat som avviker från kontraktsmängd i excel-fil som exporterats ut från CASAI.

 • Drag & drop funktionalitet för att enklare lägga till beräkningsunderlag på uttagsförfrågningarna. Fungerar på sidorna “Mängdförteckning” samt på sidan “Sammanfattning”.

 • Funktionalitet för att byta mellan koder direkt från “kodsida”. Knappar har infogats uppe till höger i sidofönstret.

 • Underentreprenörer har nu även möjlighet att lägga in prognoser som Entreprenören kan se.

 • Exporterad excel-fil innehåller nu kolumn för mängdändringar.

 • Entreprenörer som använder CASAI utan beställarpart kan nu från sidan “Sammanfattning” vid export välja om man vill slå ihop uttagsförfrågningarna så att det inte blir flera rader under varje underkod i excel-filen.

 

Åtgärdade buggar:

 • När funktionalitet för snabbinmatning av uttagsförfrågningar används kommer systemet att autospara då sida byts.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143