Vad är ESG och hur kan CASAI öka era ESG-poäng?

esg

ESG – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det här kallas också ofta för hållbarhet. I affärssammanhang handlar hållbarhet om företagets affärsmodell, det vill säga hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling.
 
Det handlar också om företagets riskhantering, alltså hur företaget minimerar eventuella negativa effekter av den egna verksamheten.
 

Miljö

Vår miljö påverkas i allra högsta grad av det vi producerar och konsumerar. Vår produktion, som omfattar allt från bilar till livsmedel, bidrar till klimatförändringen, tar resurser i anspråk och medför sopor, utsläpp, skogsskövling och förlust av biologisk mångfald, med mera.
 

Socialt ansvar

Företagen har ett ansvar för sina anställda och för samhället, och det ansvaret omfattar bland annat arbetsvillkor, arbetstagarnas rättigheter och mångfald.
 

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i ett företag kan fungera som en kontrollmekanism i fråga om mutor och korruption, skatt, ersättningar till högsta ledningen, aktieägarnas rösträtt och den interna kontrollen. Vi menar att bolagsstyrning är viktigt för företagens utveckling och att bolagsstyrning gynnar aktieägare, anställda och samhället på lång sikt.
 
Kontakta mig så kan jag berätta hur CASAI kan hjälpa till att öka ert företags ESG-poäng.
David Söderström
ds@diagona.se
0702414843

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nya Inlägg
Hitta oss
Adress:
Finlandsgatan 48, Kista Stockholm, Sweden
Arbetstimmar:

Måndag–fredag: 9:00–17:00
Lördag och söndag: 11:00–15:00

Telefon:

+08 528 00 143